antik7.jpg (1385 bytes)

A primitív népeknél Darwin szerint, az ének, az állathangok utánzásával kezdődött. Mások, a munkaritmust tartották a zene forrásának. Emlékeink homályosak. Mindenesetre az ókor kezdete az ősközösségi viszonyok felbomlására tehető, határköve pedig a római birodalom bukása. (476)

concordia.jpg (3724 bytes)

Alig néhány lejegyzett muzsika ellenére, több írásos bizonyíték, valamint fennmaradt képzőmúvészeti alkotás, falfestmény, mozaik, sírfaragvány igazolja, hogy az ókori nagy kultúrákban is nélkülözhetetlen volt a zene. Az egyik legrégebbi emlék i.sz. előtti V. évszázadból való.  A költészet és a zene szorosan összetartozott, a költők általában dalnokok is, ódáikat hárfa kísérettel adták elő.harpgirl-2.jpg (2802 bytes)

apollon1.jpg (2000 bytes)"Lantodon, ó jó Apolló, isteni szép zene szól,
Hallatára ünnepi dísz: Múzsalányok
tánckara várja a hívó szót."

Részlet Pindarosz ódájából

 

Apollón, a múzsák karának vezetője és védelmezője, a tiszta szellemiség istene. A nagy kultúrák megjelenésével a zene változott, fejlődött. Az egyik legjelentősebb hangszer kezdetben a nagyméretű, majd fokozatosan kisebbé váló líra volt. Kedvelték a hárfát és a lantot is.  A görög dalok líra kiséretéről mondjuk a dalszerű költészetet máig "lírai" költészetnek.

egyiptomharfa.jpg (8734 bytes)A Nilus-parti Egyiptomban a zene a vallásos és udvari életben egyaránt fontos szerepet játszott. Az Újbirodalomban a hárfák csoportja közkedvelt volt, a 10-12 húrós álló-, a vállhárfa (képmelléklet - női hangszerek), a sarló alakú, kis méretű kézi hárfa, de alkottak óriás hárfát is papok számára. 

 

viziorgona.jpg (4015 bytes)Az ókori Róma életében is közkedvelt volt a zene, nem szégyelltek tanulni a görögöktől. Főbb hangszereiket nézve, kimutatható az etruszk hatás. Nagyon kedvelték a hidraulisz, azaz viziorgona (képmelléklet) hangját, világi zene előadására használták.  A vallási szertartások alatt a hangszeres zenét tiltották.  A zene a római társadalmi élet fontos tényezője volt, lakomákon, szórakozás közben, és népünnepélyeken, például császári diadalmenetek alkalmával.

02balnyil.gif (1331 bytes)