reneszansz7.jpg (1601 bytes)

A művészetek újjászületésének korszaka a 14. - 16. század korstílusa, amely É-Itáliából indult, ahol a módos polgárság saját világszemléletet alakított ki, a humanizmust, amely középpontba a szerelmet, barátságot, a családot, a hazát, természetet, a tudást állította. Zenében kb. 1450-1600-ig terjedő időszak. (renaissance, francia=újjászületés)

firenzeidom.jpg (18777 bytes)  A firenzei dóm

A reneszánsz változást hozott mind a vallásos, mind pedig a világi zene terén. A kor emberéhez szorosan hozzátartozott a muzsika, kedvelt műfaj a vallásos zenében a mise és a motetta, a világi zenében a madrigál. Páratlan szépségű kórusművek születtek, amelyekre jellemző a harmóniák egyszerűsége. Az egyházi többszólamú kórusművek, azaz polifónia jellemzője, hogy a szólamoknak önálló szerepe, dallambevezetése van ellenpontozás szerint. Ezzel ellentétes a világi kórusmű a homofónia, azaz egyforma szólamúság, ahol valamennyi szólam ritmusa azonos, vagy egy vezető szólam alá rendeződnek a szólamok. A reneszánsz hangszerkészítők számára nemcsak a hangszerek használhatósága volt a fontos, hanem külső formája is, faragásokkal, berakásokkal, festékekkel diszítették.tinodi2.jpg (3676 bytes)

fc_milano.jpg (8374 bytes) Francesco Canova la Milano lantkomponista

Tinódi Lantos Sebestyén lantművész 
EGRI HISTORIÁNAK SUMMÁJA
(részlet)
Summáját
írom Egör várának,
Megszállásának, viadaljának,
 Szégyönvallását császár hadának,

Nagy vígasságát Ferdinánd királnak.

A kor egyik legnagyobb muzsikusa, zeneszerzője volt F. Canova la Milano, kinek kijárt az "isteni" jelző. A magyar származású Tinódi Lantos Sebestyén pedig új, első önálló magyar  műzenei stílust teremtett, a históriás éneket.  Magyarországon Mátyás király udvara a reneszánsz kultúra központja (udvari zene).

Talán a reneszánsz volt az utolsó korszak, amelyben a zene irányító helyet foglalt el a kultúra egészében. Minden művelt embertől, akár művész, akár tudós vagy diplomata volt, elvárták a zene elméletének és gyakorlatának ismeretét. A zene, a szám és a kozmológia antik társítása a reneszánsz idején. Megértésének kulcsa a monochord(=egy húr), osztásán bemutatott egyszerű hangarányok ismerete volt. A reneszánsz művészek a legkülönbözőbb területeken, főleg az építészetben, zenei arányokat alkalmaztak.

vonalantik.gif (2613 bytes)

A reneszánsz és a barokk közötti átmeneti korszakban (1520 után - 1600) egy ellentmondásos stílus alakult ki, ahol egyszerre volt jelen a klasszikus formák utánzása és azok eltorzítása. Manierizmusnak nevezték, maniere (olasz) módot, modorosságot jelentett. A realizmus és misztikus vallásosság, konkrét és abszrakt összefonódik.

02balnyil.gif (1331 bytes)