hindu-szari.gif (425 bytes)INDIA ZENÉJE

India zenéje különböző népek és korszakok kultúrális hagyatékából alakult ki. Az északi részeken egyszólamú és modális műzene, ez a szabadabb formát és stílust teremtő HINDUSZTÁNI zene. Jellegzetes előadásmódja az orgonaponttal való kíséret: a dallamhoz társított alaphang, melyet vagy magán a melódiát játszó hangszeren, vagy egy kísérőhangszeren szólaltatnak meg.

hindu-vonal.gif (19633 bytes) 

Dallammodelljei (RÁGA: egy-egy előadás alapját alkotó hangkészlet, 5, 6 vagy 7 hang sora), melyeket mint hagyományos dallamokat, kötött főbb zenei kánont, az előadó nem változtathat meg, de egyes részét szabadon módosíthat ékesítéssel, rögtönzésszerű betoldással. Mindegyik Rágának határozott hangsora, formája és hangulati tartalma van. A RÁGAMÁLÁK dallamfüzérek, családszerűen rendezett fő-, mellék-, és aldallamok. A hindu zenében az előadás alapjául szolgáló ritmussorozat TÁLA; amely rögzített számú azonos értékű egységekből áll. A hangszereknek a sorozat első ütésén találkozniuk kell.

 hindu-shankar.jpg (9445 bytes)

Ravi Shankar szitárművész lányával

hindu-szitar.gif (2707 bytes)hindu-vina.jpg (4130 bytes)India egyik legjellegzetesebb hangszere a SZITÁR. Teste körteformájú tökből készül, karcsú nyaka kb. 1 méter hosszú, 22 réz vagy ezüst húrmércével. A 7 fő húr alatt futó 17 rezgőhúr az előadott Rága hangjaira hangolt. A jobbkéz pengeti a húrokat, a balkéz némítja el a hangzást. A hangszeren negyedhangok is megszólalhatnak. Legnagyobb mestere RAVI SHANKAR. Shankar utolérhetetlen kreativítással adja elő India klasszikus zenéjét. Virtuóz és ortodox hagyománytisztelettel áthatva kezeli hangszerét. India legnagyobb zenésze 1920 április 7.-én született Indiában. Ma Kaliforniában él, még mindig fellép lányával. (Anoushca) A különleges és gyönyörű hangzású húros hangszer a szitár virtuóza. Klasszikus hindu húros hangszer a VINA, egy gitárfajta. Két rezonáló szekrénye közül a nagyobb tökhéjból, a kisebbik papírmaséból készül. A nyak felső vége gyakran kigyó vagy sárkány formára faragott, hangja mély, zengő.

A legköznapibb hindu hangszer a TANPURA Avagy TAMBURA: hosszúnyakú húrmércés lant, Indiában basszushangszerként használják, folyamatos pengetése zümmögő hangzást kelt. Ütőhangszerük a TABLA, két különböző dobból áll, egyik dob hengeres, másik kúpalakú. A hangszerek gyakran dúsan diszítettek, arany és zöld levél-, inda motívumokkal, misztikus szimbólumokkal.

hindu-natya.jpg (4531 bytes)

NATYA

hindu-sharki.jpg (5557 bytes)

SHARKI

hindu-kathak.gif (14484 bytes)

KATHAK

India rendkívül gazdag népi táncokban. A tánc egyben az isteni erő ábrázolásának legmagasabb formája is, szinte kizárólag a népi és törzsi tánc keretein belül fordulnak elő. A klasszikus indiai táncokban a férfiszerepeket (Siva) is nők táncolják. A népi táncosok saját magukat kísérik ritmus-hangszerekkel. A tánc technikájában a lábmunka adja a ritmusképleteket, a kar- és főleg kézmozdulatok, a MUDRÁK érzelmek, események vagy tárgyak szimbólikus kifejezői. Évezredes hagyományokra visszatekintő a klasszikus táncstílusuk kötött mozdulatokkal és zenével. Ez a tudomány a NATYA mítikus eredetű. Dél-indiai iskolákban (Madras környéki BHARATA NATYAM és a KATHAKALI) tanítják a táncokat. A NATYA stílust képviselik a templomi táncosnők, a dévadászik. A KATHAK-stílus  a hindu klasszikus irodalom zenei értelmezése. A SHARKI szintén hindusztáni tánc.

junglefowl_red_2a.gif (2515 bytes)