TÁVOL - KELET ZENÉJEkina-sarkany.gif (2720 bytes)

Ázsia zenéje különbözik Európa és Afrika zenéjétől. A magasrendű keleti kultúrákban a zene hivatalos muzsikusok birodalma, elszigetelődik a népzenétől.

KÍNA

Kína zenéje a félhang nélküli pentaton stílus összefoglalása. A kínai zene törvényeit állítólag i.e. 2700 körül állították össze.

kina-taj.jpg (9274 bytes) 

Ez a rendszer 12 hangkészletből áll, ám a gyakorlatban 5 hangot használ: f (kung), g (csang), a (kio), c (cse) és d (yu). Ezekhez csatlakozhat még az e (csung - közvetítő-hang) és h (ho - vezető-hang). A különböző skálákat jelképesen különböző hónapokkal és órákkal társították. A dallamvilág bonyolult, csiszolt, kifinomult. A hangszimbolika követi a birodalom rendi megcsontosodását. Alaphangja: a Sárga Harang, a császár hangja. Az ének messze elsődlegesebb a hangszeres zenénél. A mezőgazdasági év ünnepeit dallal és tánccal ünnepelték. A császári udvarban a legrégebbi időktől fogva énekeltek balladákat és ódákat. A 13.-14. századtól a kínai zene idegen hatásokkal gazdagodott.

kina-seng.jpg (2053 bytes)

SENG

kina-animdobos.gif (12998 bytes)

kina-ticu.gif (6443 bytes)

TI-CU

Együtteseiben ütő- és zörejhangszerek uralkodnak. Zenélő kövek, gömbfuvolák, harangok, dobok, harangjáték, csörgők, kereplők, gongok, réztányér. Ezen kívül fuvolafélék, oboák, pánsípok, HIUN nevű okarinafajta, a selyemhúros KIN (citera), a CSE (gitárféle) és a nádból készült SENG (szájorgona) A szájorgona keleti fúvóshangszer, a játékos által fújt szélkamrába illesztett szabadnyelves sípkötegből áll. A TI-CU oldalt fújt kínai bambuszfuvola.

kina-tanc.jpg (4181 bytes)ikonyinyang.gif (1792 bytes)tibet-tanc.jpg (5877 bytes)

Az alapvető, az életet elsődlegesen meghatározó tényezőkre mind ritmikus párhuzam jellemző. A kínai kultúrában temérdek ilyen ritmikus párhuzam fedezhető fel. Erre utal például a jól ismert JING-JANG szimbólum. Fehér fele (JANG), a világegyetem pozitív, napfényes, hímnemű vezérelvét jelképezi. Önmagában hiányos, teljes egésszé csak a JING-gel válik, ami a világegyetem nőnemű, sötét, nedves erőit szimbolizálja. E két alapelv harmóniája, az élettel azonos dinamikája működteti a világmindenséget. A zene és a tánc közös alapja a ritmus. Kínában a színházi és operazene az udvarban fejlődöt. I. sz. 10. században jelent meg a CSUKUNGTIAO - párbeszéddel, énekkel, tánccal előadott elbeszélés. 200 évvel később kialakult a kínai opera, ahol a tánc, énekszöveg, dialógus és akrobatika jól ötvöződött. Gazdag jelmezekkel, hagyományos mozdulatokkal előadott műveikben a női szerepeket is férfiak adták elő. A JANGKO, népi dalos-táncos előadás.

tibet-nepoperakar.gif (25977 bytes)

Tibeti gyermek-operakar

TIBETI DALOK

Nagy hagyománya van Tibetben a versnek, a népköltészetnek. A népdalköltészet sok szállal kapcsolódik a tibeti költészet ősi és újabb ágaihoz, de vannak a népköltészettől eltérő sajátos jegyei. A tibeti népdal szerkezeti építkezésére egy olyan vonás jellemző, amelyet a magyar népdalkincsben is mindenütt fellelhetünk: a strófa első felében megrajzolt természeti kép és a második szerkezeti egységben megfogalmazott belső kép gondolati párhuzama. A tibeti dalokban gyakran feltűnik a kelő hold - vagy a nap, az illatos virág, égbe nyúló, hófödte szírt, sőt még szilaj vadló is a szeretett lény szépségének, elérhetetlenségének képi párhuzamaként. A párhuzamos szerkesztésmód a tibeti népköltészet legjellemzőbb vonása, gazdag különböző fajta párhuzamosság változatokban. Ellentétes-, váltogató-, fokozó-, de akad olyan dal is, amelyben két egymással is párhuzamos, fokozó megegyezést rejt a vers két szerkezeti egysége.

4fuzfak.jpg (7503 bytes)

A szóképek alkotásában is gazdag a tibeti népdal. Hasonlatok, megszemélyesítések, követik egymást, színesek és tömörek, jellegzetes tibeti világot idéznek fel. Gyakran fordulnak elő vallási jelképek. A dalok saját jelképvilágában vannak állandóan visszatérő szimbólumok. A jáspis méh például a szerelmes ifjút jelképezi, a fűzfa a családi közösség jelképe. A falvakban minden család ültet fűzfát, a néphit szerint, amíg a fűz ágai nem száradnak, a család is virágzik. A növekvő hold szerencsés napokat igér, a fogyó-, a hanyatlás eljövetelét. A Szent Tan, Buddha tanítása a legnagyobb értéket képviseli a dalokban, egyben a szerelmesek összetartozását is példázza.

junglefowl_red_2a.gif (2515 bytes)